• ورودی برق: ۷۰۱ وات
  • خروجی برق: ۴۴۵ وات
  • ظرفیت مخروطی: ۴۵ درجه
  •  حداکثر ظرفیت برش [چوب]: ۱۳۰ میلیمتر
  •  حداکثر ظرفیت برش [فولاد]: ۱۲ میلیمتر
  •  حداکثر ظرفیت برش [فلز غیر آهنی]: ۳۰ میلیمتر
  •   وزن: ۲,۸ کیلوگرم
  •   طول: ۲۵۰ میلیمتر
  •   ارتفاع: ۲۱۰ میلیمتر
  •   ارتعاش دستی / بازو – برش چوب: ۶,۰ متر / ثانیه مربع
  •   ارتعاش دستی / دستگیره – فولاد: ۵,۰ m / s²