•  قدرت ۵۰۰ وات
  • ضربه در دقیقه ۳۲۰۰-۸۰۰
  • چراغ LED
  • تغییر کفی دستگاه تا زاویه ۴۵ درجه
  • حداکثر ظرفیت برش [چوب] ۸۵ میلیمتر
  • حداکثر ظرفیت برش [فولاد] ۱۰ میلیمتر
  • حداکثر ظرفیت برش [غیر فلزات آهنی] ۲۰ میلیمتر
  • وزن ۲,۰ کیلوگرم
  • طول ۲۳۰ میلیمتر
  • ارتفاع ۲۰۰ میلیمتر