توان ورودی: 1800 وات

سرعت در حالت بی باری: 4400 دور در دقیقه

قطر تیغه: 30*305 میلیمتر

عمق برش: 111 میلیمتر

نشان گر لیزری

برش اریب 6 درجه راست 50 درجه چپ

زاویه چرخش 47 درجه به چپ و راست

حداکثر طول ریل برش 343 میلیمتر