• کوچک، سبک، استفاده آسان اره گردبر با عمق برش 65 میلیمتر
  • موتور قدرتمند 1350 وات برای افزایش عملکرد برش
  • برش داخلی محافظ برای بهبود دید خط برش