? مناسب برای درب هایی به ارتفاع 240 الی 600میلی متر
? قابل نصب در یونیت هایی به عمق حداقل 100 میلی متر
? قابلیت استفاده بر روی چوب، MDF ، زوار آلومینیومی
? این محصول در دو نوع سبک و سنگین موجود می باشد.