جک AVENTOS HK-T یک سیستم بالابر قائم است.
این جک برای کابینت هایی که در آن ها محدودیت ارتفاع وجود دارد بسیار مناسب است ، همانند کابینت بالای یخچال .
جک AVENTOS HK-T دارای کاربری بسیار آسان است که قابلیت باز شو به صورت فشاری را دارا می باشد .