جک اونتوس اچ_کا 27
جک AVENTOS HK این جک برای کابینت هایی که در آن ها محدودیت ارتفاع وجود دارد بسیار مناسب است ، همانند کابینت بالای یخچال . جک AVENTOS HK دارای کاربری بسیار آسان است که قابلیت توقف در هر موقعیتی را دارا می باشد.
این جک همچنین به دلیل وجود ویژگی بلوموشن دارای حرکتی روان و بی صدا است .