جک اونتوس اچ_کا_ایکس_اس 15 تیپان
جک AVENTOS HK-XS سیستم بالابری برای کابینت های تک درب با ابعاد بزرگ است.
این مدل مکانیزم انتخاب بسیار مناسبی برای کابینت هایی با ارتفاع کم یا متوسط می باشد .