جک AVENTOS HS سیستم بالابری برای کابینت های تک درب با ابعاد بزرگ است.

این مدل مکانیزم انتخاب بسیار مناسبی برای کابینت هایی با تاج های بسیار بلند می باشد .

که در 3 نوع I=قوی H= قدرت متوسط D= قدرت ضعیف که بسته به اندازه و وزن درب نوع قدرت انتخاب میشود.