• دریل ضربه ای گیربکسی سه نظام اتوماتیک دیوالت

    سه نظام اتوماتیک
    موتور قدرتمند
    دارای کلید الکترونیک گیربکس فلزی دو سرعته
    بهبود عملکرد حفاری با موتور قدرتمند جدید
    کلاچ ایمنی جهت افزابش کنترل و ایمنی کاربر