سینک مدل DB-134  دارای ورق استیل آلمانی می باشد.

طرح سینک به صورت مربعی و آبریز روی سینی است این مدل در دونوع لگن چپ و لگن راست می باشد.