سینک مدل DB-136 تکنولوژی کشور ترکیه می باشد.

طرح سینک به صورت مستطیلی انحنادار است و دارای استیل ضد زنگ  می باشد.

تکنولوژی کشورترکیه
دارای استاندارد CE اروپا