سینک مدل DB-145 دارای ورق استیل آلمانی می باشد.

طرح سینک به صورت مربعی و آبریز روی لگن است این مدل در دونوع لگن چپ و لگن راست می باشد.

تکنولوژی کشور آلمان
دارای استاندارد CE اروپا