فربرقی مدل DF-675  دارای 15 برنامه پخت خودکار و 13 برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات و تاخیری و ریل تلسکوپی می باشد .

همچنین این فر دارای ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیرپذیری  از قطع برق تا 48 ساعت می باشد .