امروزه با توجه به نیاز آشپزخانه های کلاسیک  فر DF-655  به دلیل مدل کلاسیک بودن و دارا بودن ولوم  های طلایی و ساعت آنالوگ و دستگیرهای طلایی مناسب این آشپزخانه ها می باشد همچنین این فر دارای دو موتور جوجه گردان  و 8 نوع برنامه پخت  است.

استاندارد اروپا و تکنولوژی کشور ترکیه