فر  DF-684  دارای 8 نوع برنامه یخت و ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی.

قابلیت باز شدن راحت شیشه های داخلی درب فر برای شستشوی  دارد و همچنین این فر دارای تایمر مکانیکی میباشد.

استاندارد اروپا و تکنولوژی کشور ترکیه