دارای قفل کودک صفحه نمایش تایمر
سطح انرژی A

بوبین شیر Orkli اسپانیا

استاندارد اروپا و تکنولوژی کشور ترکیه

مجهز به 3المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

پوشش دیواره های لعابی Easy to clean