فر DF_642  مجهز به سیستم قفل کن مکانیکی ولوم ها می باشد.

این فر دارای 8 نوع برنامه یخت و چهار  المنت با قابلیت تنوع در انتخاب است .

حجم داخل فر 60 لیتر می باشد و قابلیت باز شدن راحت شیشه های داخلی درب فر برای شستشوی دارد.

استاندارد اروپا و تکنولوژی کشور ترکیه