ابعاد 8*64.5 ( در ساختمان هایی که دیوار 10cm دارند  استفاده میشوند )

مخزن 9 لیتری

تخلیه دو زمانه منحصر به فرد  (درصورت تخلیه کامل دکمه بزرگ بلافاصله قابلیت تخلیه دارد )

ساخت آلمان