• استاندارد لولا برای درب با ضخامت 15 میلی متر و بالاتر
  • برنامه های کاربردی زاویه دار از -50 درجه تا + 50 °
  • لولا قاب آلومینیوم