مایکرویو مدل  DTM-928 Ultra با شیشه  سفید  دارای صفحه تاچ یخ زدایی بر اساس وزن و دما انجام می دهد این  مدل  همچنین مجهز به قفل کودک می باشد.