جنس دستگاه از فولاد سختکاری شده میباشد و دارای لایه لاستکی جهت عدم خرابی سطوح درگیر شونده می‌باشد که باعث میشود در حین جابه جایی آسیبی به سطوح وارد نشود.